Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Anand
Avinash
Darshan J
Jeeva Kumar
Madhu
Prapanjan
Prashant Rai
Rahul
Raj guru
Sachin Vittal
Shabeer Bappu
Sukesh Hegde

 

FULL SQUAD
MATCHES
Friday, Feb 22 , 2019 Time : 14:00:00
Not Completed
league
Services Sports Control Board
Vs
Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association
Venue: Hisar,Haryana


Saturday, Feb 23 , 2019 Time : 14:00:00
Not Completed
league
Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association
Vs
O.N.G.C
Venue: Hisar,Haryana