Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Anand
Avinash
Darshan J
Jeeva Kumar
Madhu
Prapanjan
Prashant Rai
Rahul
Raj guru
Sachin Vittal
Shabeer Bappu
Sukesh Hegde

 

FULL SQUAD
MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
42    -     27

League
Karnataka
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
43    -     22

League
Karnataka
Vs
Chattisgarh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
56    -     39

League
Karnataka
Vs
Kerala
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
27    -     41

Pre-Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
54    -     23

Quarter Final
Services Sports Control Board
Vs
Karnataka
Venue: Poornima University,Rajasthan