Maharashtra State Kabaddi Association

PLAYERS
Abhishek Bhojane
Ajinka Pawar
Amir Dhumal
Ashish Mohite
Girish Ernak
Nilesh Salunke
Pankaj Motite
Rishank Devadiga
Sachin Shingade
Sanket Banker
Sunil Dubile
Tushar Patil
Vikas Kale
Vishal Mane

 

FULL SQUAD
MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 15:00:00
Completed
47    -     24

League
Maharashtra
Vs
Jammu & Kashmir
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
46    -     17

League
Maharashtra
Vs
Manipur
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
46    -     20

League
Maharashtra
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
36    -     53

Pre-Quarter Finals
Madhya Pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
47    -     34

Quarter Final
Rajasthan
Vs
Maharashtra
Venue: Poornima University,Rajasthan